HONG KONG

GURDWARA
QUEEN'S ROAD EAST
WANCHAI, HONG KONG
(Opposite Tang Shui Kin Hospital)