SASKATCHEWAN

SIKH SOCIETY OF REGINA
639 PASQUA STREET
REGINA, SASKATCHEWAN S4T 4K5
Tel: (306) 359 7700

SIKH SOCIETY OF SASKATOON
312 AVENUE 1 SOUTH
SASKATOON, SASKATCHEWAN S7M 1Y2
Tel: (306) 653 4514